polski | èeský | deutsch | english | pulverit italia

 

logo pulverit

 

Znajomo¶æ materia³ów i procesów chemicznych,
badania i rozwój, zastosowanie nowoczesnych
technologii, wdra¿anie innowacyjnych produktów…… oto 40 letnie do¶wiadczenie firmy Pulverit.Do¶wiadczenie to przybra³o formê tradycyjnych produktów termoutwardzalnych doskona³ych w swoim rodzaju oraz nowej generacji produktów foto-polimeryzuj±cych o szerokiej palecie wykoñczeñ dla produktów czu³ych na temperaturê.
 

1973

w Mediolanie powstaje Pulverit S.p.A.

2000

w Tychach powstaje Pulverit Polska Sp. z O.O.

2007

w Monachium powstaje Pulverit Deutschland GmbH

2016

w Hiszpanii powstaje Pulverit Iberia S.L.U

 

 

iqnet
cisq
cisq

nonexperienced