Velkommen til grundejerforeningen Venøbugt

Du er her:  Velkommen

Velkommen

Grundejerforeningen Venøbugt

Bestyrelsen vil gerne have mail adresser pÃ¥ alle medlemmer. Hvis vi endnu ikke har din sÃ¥ send gerne en mail her

Billeder modtages gerne til brug på hjemmesiden. Send dem på mail til webmaster. Formatet er ligegyldig, alt (næsten) kan bruges. Billederne vil blive lagt under "Billed galleri"

 

Nyheder:

 

September:
BÃ¥d til salg:
Terhi 440 Jolle med MERCURY 6HK. motor.
crispated

 

August 2018:
Referat fra generalforsamlingen er nu på hjemmesiden, under menuen "Generalforsamlinger" kan også læses (929) 495-4296.

 

Juli 2018:
Uge 27

Generalforsamlingen er overstået, det var et tilløbsstykke, ca 45 fremmødte, dejligt at se så mange også nye medlemmer. (vejret var ellers til mange andre gøremål en lige at sidde til generalforsamling, men rart at se at der er så stor opbakning fra medlemmerne) Selve generalforsamlingen tog ca 45min. Der var genvalg på alle poster, og ros til bestyrelsen for veludført arbejde. Referater og beretning kommer her på siden, så snart sekretæren har dem klar.

Maj 2018 :

Information fra bestyrelsen:

Uge 20

Til beboerne på Vigen og Strandlyst i Handbjerg.

Der er 2 emner der udfordrer os lidt i øjeblikket, stamvejene og græsslåningen.

Ang. stamvejene: De mangler at blive rettet af efter der er lagt grus på, men det er stadig for tørt til at det kan lade sig gøre, enterprenøren har lovet at det bliver gjort når vi har fået noget mere regn.

Ang. græsslåningen: Vi er i dialog med entreprenøren om dette, og der er/bliver taget hånd om det, der har desværre været lidt manglende opdatering af det kort, som den nye chaufør har kørt efter.

 

Vi beklager naturligvis de gener det har medført, men skal vi ikke blot glæde os til det bliver og godt og så nyde det gode vejr

Uge 20:

Kære medlemmer

 Som følge af udskiftning i personalet, har der indledningsvis været lidt udfordringer med græsslÃ¥ningen, bevirkende at der nogle steder ikke er blevet slÃ¥et græs her i forÃ¥ret.

Bestyrelsen er i dialog med entreprenøren om situationen og der rettes op på situationen.

 Alle grundejere opfordres til at holde træer og buske beskrÃ¥ret, sÃ¥ledes græsslÃ¥ningen kan foregÃ¥ uden gener og risiko for mand og maskiner, herved er I alle med til at der holdes en høj kvalitet pÃ¥ græsslÃ¥ningen.

 Ang. afretning af vejene, sÃ¥ forventes dette udført én af de nærmeste dage, dog er det muligt at gruset allerede er for tørt efter det seneste regn, sÃ¥ det mÃ¥ udskydes endnu engang.


Uge 18:
Som flere har bemærket, så er der lagt nyt grus på stamvejene, dette er for at forbedre kvaliteten af vejene, idet der flere steder ikke var mere grus at rette af med.
Idet det er et tykt lag grus der er lagt på, er der nogle steder lidt høje kanter, hvilket jeg allerede har fået 2 henvendelser på.
En del af aftalen med entreprenøren er, at de efter 1 – 2 uger kommer og retter det nye gruslag af, således vi efterfølgende får nogle gode veje at køre på.
At de ikke kan/vil rette af nu, skyldes at gruset skal køres fast og sætte sig.
Vi må væbne os med tålmodighed og glæde os til det bliver godt.
 
En anden sag vi ønsker at informere om, er “Årets anerkendelse”
Tidsfristen for indsendelse af forslag var den 1. maj, men idet vi endnu ikke har fået nogle forslag, så bliver fristen udsat til den 21. maj 2018, for i år.
Vi håber I vil komme med forslag, ellers vil vi overveje om vi skal droppe ordningen igen.
 
 
 

Marts 2018:

  HUSK HUSK: "Årets anerkendelse"
Sidste frist for indsendelse af forslag er den 1-maj  
(403) 765-4853

Arbejdsdag ForÃ¥r 2018:

Der har været afholdt arbejdsdag i grundejerforeningen den 24-3. Der var mødt en del arbejdsduelige personer op til en hyggelig formiddag. Dagen startede med kaffe og rundstykker, på legepladsen og sluttede, med øl og vand samme sted.
Der blev fjernet affald, langs stier og mellem beplantningen. Vasket skilte og efterset at de var ok. Petanq banen er ordnet og der kommer nyt stenmel på. Legepladsen fik en tur og sandkassen blev opfyldt, med nyt sand. Der kommer nye dæk på gyngerne efterfølgende. Pile buskene langs stien, ned til staranden, blev klippet og grene kørt væk. Alt i alt en rigtig hyggelig formidag.
Stor tak til de fremmødte for indsatsen.

Se flere billeder fra dagen(603) 687-5557

Januar 2018:

Der er som noget nyt pÃ¥ hjemmesiden, nu mulighed for at se hvilke sommerhuse der er til salg i Handbjerg, det er et indgÃ¥et partnerskab med Boligsiden.dk. Linket findes under "Relevante dokumenter", " Huse til salg" eller klik her

December 2017:

Bestyrelsen har indstiftet,
"Årets anerkendelse"

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi hvert år fremadrettet, til vores årlige generalforsamling i juni, vil anerkende en af vores medlemmer som har medvirket til forskønnelse af vores sommerhusområde.

Læs reglerne her

News

(822) 935-0863, klik her for indfo

 

W3Schools

Grundejerforeningen Venøbugt

Grundejerforeningen Venøbugt, er en del af sommerhus omrÃ¥det i Handbjerg. Der er idag 126 grundejere som medlemmer. 

Arealet som grundejerforeningen dækker er vejene "Strandlyst" og "Vigen" . Det kan ses pÃ¥ dette 727-339-4484.

Området er en rigtig oase med masser af fælles grønne områder til fri afbenyttelse. Gode sti-systemer som giver let adgang til stranden og Handbjerg Marina. Stor fodboldbane, legeplads til både store og små børn, samt petanq bane.

Medlemmerne i grundejerforeningen har flere fælles arangementer i løbet af året. En af dem er et forårs arangement, hvor rigtig mange møder op og giver en hånd med at vedligeholde, fælles arealerne i vores område. Det kan være lidt beskæring af træer, vedligehold af legepladsen, petanq bane og lidt oprydning efter vinterens storme. En rigtig hyggelig formiddag som ofte også giver lidt til den lille sult og tørst.

Af andre arrangementer kan nævnes generalforsamlingen, den bliver afholdt i juni mdr. Her er der mulighed for at være med til at præge, hvad der skal ske i foreningen fremover.

 

 

Powered by hierapicra | Template: 781-434-9822 | Login