LIDER

567-800-8916

Menu główne:

 


Mundurowe Liceum Ogólnokształcące „LIDER”
w Częstochowie jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. W ramach MLO Lider 
są prowadzone klasy typowo ogólnokształcące oraz klasy mundurowe o charakterze policyjnym i pożarniczym.


Naszym głównym celem jest wykształcenie absolwentów optymalnie przygotowanych do podjęcia studiów wyższych na dowolnym kierunku.

Klasa policyjna :
przedmioty ogólnokształcące oraz dodatkowo: prawo karne i wykroczeń, kryminalistyka, elementy działań antyterrorystycznych, samoobrona, techniki interwencyjne, środki przymusu bezpośredniego, techniki negocjacji. Szkoła posiada własną strzelnicę, broń palną (pistolety Glock, Heckler&Koch, Beretta), strzelby gładkolufowe Mossberg i pistolety maszynowe PM-98 Glauberyt. Ponadto szkolimy również na trenażerach komputerowych firmy Beamhit. Przez cały rok szkolny nasi uczniowie mają zapewniony bezpłatny dostęp do strzelnicy sportowej.

Klasa pożarnicza: 
przedmioty ogólnokształcące oraz dodatkowo: przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
profilaktyka pożarnicza i zabezpieczenie przeciwpożarowe, prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,
instrukcje bezpieczeństwa i plany postępowania na wypadek zagrożeń.

Klasa ogólnokształcąca: 
Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- wiedza o społeczeństwie
- język angielski

Języki obce
Pierwszy język obcy: angielski (od podstaw, 5h/5h/5h),
Drugi język obcy: niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h).

Uczniowie wszystkich klas ukończą kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej. Organizujemy wyjazdy na obozy szkoleniowe, wspinaczki górskie, paintball.

Zapraszamy do nas:

- mamy 
908-663-9030  broń i sprzęt do ćwiczeń,
- mało liczne klasy
- kształcimy w miłej, przyjaznej atmosferze,
- zatrudniamy najwyższej klasy nauczycieli zajęć ogólnych i specjalistycznych,
- umożliwiamy kontakt z policją, strażą pożarną 

 
 
NAJNIŻSZE CZESNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | acquiescency